Darmowa dostawa od 250 zł.
Twój koszyk 0 zł

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

       1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

              2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

       3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do                 reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest           Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
BazaLux Sp. z o.o.
ppłk. Franciszka Herzoga 11
37-600 Lubaczów

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki